Search
Close this search box.

Forskningen fortsetter hos Open Medicine Foundation

I disse foruroligende tider vil Open Medicine Foundation forsikre dere om at krisen ikke stopper arbeidet vårt med å finne en kur mot ME / CFS.

Jeg vil gjerne gjerne få dele litt med dere hvordan vi arbeider og hvorfor vi er sikre på at vi kan fortsette med å holde stø kurs.

Arbeidsmodellen til OMF-ansatte og de samarbeidende forskningssentrene er både strømlinjeformet og tilpasningsdyktig. Vi er fordelt over hele verden og er derfor dyktige både i å kommunisere og å dele data over lange avstander.

I tillegg har jeg enda en grunn til at vi kan bevare håpet. OMF-ansatte og forskningsteamene jobber med dette fordi de har en personlig tilknytning til ME / CFS-pasienter og pårørende.

Når man først har valgt å jobbe med ME / CFS, kreves det stå-på-vilje og evne til å finne kreative løsninger. OMF kommer til å fortsette jobben helt til svarene pasienter trenger ligger på bordet.

Vi jobber for å frigjøre millioner av pasienter fra de enorme begrensningene sykdommen innebærer og på samme tid verne enda flere millioner fra å få sykdommen og å måtte gjennomgå de samme lidelsene.

Vi bærer alle på ekstra mye frykt og bekymringer i disse dager. Derfor vil jeg at dere i hvertfall kan legge til side bekymringer om hvorvidt også ME / CFS-forskning stopper opp. For den fortsetter, og det kommer vi også til å gjøre.

Hold dere trygge og ta vare på hverandre,

 

 

Linda Tannenbaum
Administrerende direktør
Open Medicine Foundation

Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME / CFS) Post Treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS), Fibromyalgia Leading Research. Delivering Hope.Open Medicine Foundation®

What are the advantages of giving from your Donor Advised Fund (DAF)?

  • Your gifts to your donor advised fund entitle you to an immediate income tax deduction at the time of contribution.
  • You avoid capital gains tax on appreciated assets you place in your donor advised fund.
  • Your fund’s investment gains accumulate tax free.
  • Funds are distributed to Open Medicine Foundation in your name and immediately put to use to support our worldwide research efforts.


How do I make a donation through my DAF?

Just click on the DAF widget below. It is simple and convenient to find your fund among the over 900 funds in our system.

Still can’t find your fund? 

  • Request a grant distribution through your Donor Advised Fund sponsor
  • Be sure to use OMF’s EIN #26-4712664
  • You can also designate OMF as a beneficiary for your Donor Advised Fund
  • Questions? Give us a call at 650-242-8669