Search
Close this search box.

Jakten på svårfångade patogena organismer vid ME / CFS

Leder infektioner till bestående förändringar av funktioner hos immunförsvar eller metabolism som sedan orsakar symptom, eller finns den patogena organismen fortfarande kvar? Denna  #OMFScienceWednesday, diskuterar OMF nyligen finansierad forskning som tar sig an denna centrala fråga vid ME / CFS.

Leder infektioner till bestående förändringar av funktioner hos immunförsvar och metabolism vilket orsakar symptom, finns den patogena organismen fortfarande kvar, eller kan det vara både och? OMF finansierade nyligen forskning som ställer denna centrala fråga om patologin vid ME / CFS.

Vissa virus reproducerar sig genom att använda RNA, medan andra virus använder DNA istället. Flera av de patogena organismer som har associerats med insjuknande i ME / CFS är DNA-virus, inklusive herpesvirus (HHV6, HHV7, EBV), cytomegalovirus, parvovirus B19 och adenovirus. Medan det finns starkt stöd för att dessa virus kan utlösa ME / CFS är resultaten motstridiga om de patogena organismerna fortfarande finns kvar efter insjuknandet.

Stanford Genome Technology Center, under ledning av dr Ron Davis, blev partner med dr Eric Delwart vid Blood Systems Research Institute, för att undersöka patienters blod för att hitta mikroorganismer.

Genom att jämföra DNA-sekvenserna från de mikroorganismer de hittade med DNA från alla kända mikroorganismer kunde forskarna se om patienter hade förhöjda nivåer av någon känd mikrob. Forskare kan till och med identifiera organismer som ingen tidigare studerat och hitta mikroorganismer som har närbesläktat DNA genom att skanna för partiella matchningar. De hittade dock inga ovanliga mikroorganismer eller evidens för att det finns en signifikant skillnad mellan populationen av mikroorganismer hos patienter jämfört med friska kontrollpersoner.

Därefter letade forskarna efter cellfritt DNA. Cellfritt DNA är genetiskt material som en gång tillhört patientens egna celler, eller DNA som tidigare tillhört bakterier, svamp eller virus. När patogena organismer dör och bryts ner i patientens kropp frigörs fragment av deras DNA i blodströmmen för att förstöras. Vissa patogena organismer är svåra att upptäcka om infektionen inte är begränsad till främst ett organ eller en viss vävnad; men genom att bara använda fragment och inte hela, friska patogena organismer, kan cellfri DNA-analys identifiera en aktiv infektion som pågår var som helst i kroppen. När forskarna tittade efter DNA-virus fanns inga större skillnader i nivåerna av DNA-virus hos patienter jämfört med friska kontrollpersoner.

Att undersöka cellfritt RNA för att hitta RNA-virus, som enterovirus – något som studerats särskilt av John Chia i samband med insjuknande i ME / CFS – är en större utmaning eftersom cellfritt RNA är mindre stabilt. Stanford Genome Technology Center håller för närvarande på att utveckla teknologi som ska göra det möjligt att leta efter RNA-virus hos ME / CFS-populationen.

Om analysen av mikroorganismer avslöjar ett särskilt mönster av vanliga patogena organismer skulle det kunna användas som del av en diagnostisk algoritm. Om en kvardröjande infektion orsakar eller bidrar till symptomen vid ME / CFS hos en undergrupp av patienter skulle man kunna använda riktade terapier mot infektionen.

Läs vårt tidigare inlägg om virus vid ME / CFS: här

OMF tackar Lotta Hahn för den svenska översättningen

Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME / CFS) Post Treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS), Fibromyalgia Leading Research. Delivering Hope.Open Medicine Foundation®

What are the advantages of giving from your Donor Advised Fund (DAF)?

  • Your gifts to your donor advised fund entitle you to an immediate income tax deduction at the time of contribution.
  • You avoid capital gains tax on appreciated assets you place in your donor advised fund.
  • Your fund’s investment gains accumulate tax free.
  • Funds are distributed to Open Medicine Foundation in your name and immediately put to use to support our worldwide research efforts.


How do I make a donation through my DAF?

Just click on the DAF widget below. It is simple and convenient to find your fund among the over 900 funds in our system.

Still can’t find your fund? 

  • Request a grant distribution through your Donor Advised Fund sponsor
  • Be sure to use OMF’s EIN #26-4712664
  • You can also designate OMF as a beneficiary for your Donor Advised Fund
  • Questions? Give us a call at 650-242-8669