Search
Close this search box.

OMF welcomes Jonas Bergquist, MD, PhD, to our Scientific Advisory Board

Trevlig #OMFScienceWednesday! Dagens inlägg handlar om varför vi är så glada att få välkomna dr Jonas Bergquist till vårt Scientific Advisory Board (vetenskapliga råd). Dr Bergquist är en expert inom kemi, neurokemi, patologi och precisionsmedicin och han har fakultetsutnämningar vid Uppsala universitet i Sverige, the University of Utah School of Medicine och Binzhou Medical University i Yantai, Kina.

Dr Bergquist är känd för att utveckla redskap för att upptäcka biomarkörer för olika sjukdomar inklusive neurodegenerativa sjukdomar Vi har bidragit med medel till en del av hans forskning om ME / CFS, där han studerar den neuroimmunologiska aspekten av sjukdomen med användning av proteomik och metabolomik (mätning av alla proteiner och metaboliter) i cerebrospinalvätska. Han är särskilt intresserad av steroider på grund av deras viktiga roll i att reglera metabolism och genuttryck, och av autoantikroppar eftersom de kan bidra med information om immunsystemets aktiviteter. Dr Bergquist har redan identifierat en del molekylära skillnader mellan patienter och friska volontärer och han håller på med att undersöka vad dessa rön kan berätta för oss om mekanismerna bakom ME / CFS.

Få mer kunskap om dr Bergquists ME / CFS-forskning från hans presentation vid vårt Community Symposium om the Molecular Basis of ME / CFS som hölls i somras vid Stanford University.  https://youtu.be/Zsv5nbpliW8.

Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME / CFS) Post Treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS), Fibromyalgia Leading Research. Delivering Hope.Open Medicine Foundation®

What are the advantages of giving from your Donor Advised Fund (DAF)?

  • Your gifts to your donor advised fund entitle you to an immediate income tax deduction at the time of contribution.
  • You avoid capital gains tax on appreciated assets you place in your donor advised fund.
  • Your fund’s investment gains accumulate tax free.
  • Funds are distributed to Open Medicine Foundation in your name and immediately put to use to support our worldwide research efforts.


How do I make a donation through my DAF?

Just click on the DAF widget below. It is simple and convenient to find your fund among the over 900 funds in our system.

Still can’t find your fund? 

  • Request a grant distribution through your Donor Advised Fund sponsor
  • Be sure to use OMF’s EIN #26-4712664
  • You can also designate OMF as a beneficiary for your Donor Advised Fund
  • Questions? Give us a call at 650-242-8669