Search
Close this search box.

PINEAPPLE FUND ÖKAR SIN DONATION TILL 5 MILJONER DOLLAR

För två veckor sedan, den 14 januari 2018 fick OMF en donation på 1 miljon dollar från Pineapple Fund för att “påskynda välbehövlig forskning på ME / CFS och närliggande kroniska komplexa sjukdomar.

Pineapple Fund blev man så rörd av den ström av uppskattning som kom från vår amerikanska och internationella OMF-familj, att de idag har ökat sitt åtagande med ett tillägg till donationen på 4 miljoner dollar genom bitcoin, vilket innebär ett totalt stöd på 5 miljoner dollar! Linda Tannenbaum, OMF:s VD och ordförande, tror att tillägget till donationen gjordes som ett svar på den överväldigande tacksamhet som uttryckts av patienter på Reddit och andra sociala media.

OMF har fått tusentals gilla och kommentarer på Facebook, Twitter och Reddit. Patienter och familjemedlemmar har rörts till tårar av den spännande nyheten. Här är två exempel på den uppriktiga tacksamheten:

“Tack för att ni ger hopp till människor som lider av den här sjukdomen. Min son har haft den i ungefär tio år, en stor del av den tiden sågs den inte som en sjukdom, och absolut inte en allvarlig sjukdom. Ett liv fyllt av utmattning och smärta kommer kanske snart att upphöra, för honom och för andra som lider. ” Ann W.

“Tack till Pineapple Fund för att ni ser längre än till den osynlighetsmantel som lagts på denna förfärliga sjukdom och att ni erkänner det kolossala behovet. Det hopp som detta för med sig är uppenbart.” Liane B.

Vi tackar alla er som uttryckt sin uppskattning! Era handlingar och positiva reaktioner har verkligen hjälpt till att främja forskningen.

Denna extra finansiering kommer att driva på den forskning som redan är på gång inom flera nyckelområden: att skapa en diagnostisk test för ME / CFS; att skala upp analysen av patientdata; att skynda på  utvecklingen av ny teknologi för att identifiera behandlingsmöjligheter; och i slutänden forskning mot ett botemedel.

“Pine” från Pineapple Fund uttryckte sitt stöd för OMF:s arbete och sa nyligen i ett  meddelande: “Jag har känt till MS/CFS en tid och jag vet att det är allvarlig sjukdom där det inte finns så mycket behandling eller forskning. Jag har nyligen fått stödjande brev från ansedda forskare inom fältet som kraftigt stöder OMF och det hjälpte mig att ta det här beslutet!”

Vi känner en enorm tacksamhet mot Pineapple Fund för att de sporrar OMF:s forskning och för att de skänker hopp!

Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME / CFS) Post Treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS), Fibromyalgia Leading Research. Delivering Hope.Open Medicine Foundation®

What are the advantages of giving from your Donor Advised Fund (DAF)?

  • Your gifts to your donor advised fund entitle you to an immediate income tax deduction at the time of contribution.
  • You avoid capital gains tax on appreciated assets you place in your donor advised fund.
  • Your fund’s investment gains accumulate tax free.
  • Funds are distributed to Open Medicine Foundation in your name and immediately put to use to support our worldwide research efforts.


How do I make a donation through my DAF?

Just click on the DAF widget below. It is simple and convenient to find your fund among the over 900 funds in our system.

Still can’t find your fund? 

  • Request a grant distribution through your Donor Advised Fund sponsor
  • Be sure to use OMF’s EIN #26-4712664
  • You can also designate OMF as a beneficiary for your Donor Advised Fund
  • Questions? Give us a call at 650-242-8669